O společnosti

Management

Ing. Pavel Simajchl, MBA
Generální ředitel společnosti
Pavel Simajchl photo
Ing. Karel Těšitel, MBA
Obchodně-technický ředitel
Karel Těšitel photo
Ing. Jiří Altmann
Vedoucí technického odboru
Jiří Altmann photo
Petr Pazdera
Vedoucí odboru obchodní realizace
Petr Pazdera photo
Ing. Lumír Šandera
Vedoucí obchodní skupiny tuzemsko
Lumír Šandera photo
Ing. Martin Kovář
Vedoucí obchodní skupiny export
Ing. Leoš Macák
Představitel vedení pro jakost
Leoš Macák photo