O společnosti

Management

Ing. Pavel Simajchl, MBA
Generální ředitel společnosti
Pavel Simajchl photo
Ing. Martin Kovář
Obchodní ředitel
Martin Kovar photo
Ing. Lumír Šandera
Technický ředitel
Lumír Šandera photo
Petr Pazdera
Ředitel realizace
Petr Pazdera photo 
Marek Mach
Představitel vedení pro IMS