O společnosti

Skupina ZVU

ZVU Engineering je členem skupiny ZVU, která vznikla transformací dnešní mateřské společnosti ZVU a.s. na společnost koncernového typu v období let 1997 až 2000. Tato koncernová struktura je tvořena mateřskou společností ZVU a.s. Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 322/4, PSČ 500 04, IČO 46504737 a sesterskými společnostmi ZVU Servis a.s., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 322/4, PSČ 500 04, IČO 25267817 a                ZV Kuklenská energetická s.r.o., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 155, PSČ 500 04, IČO 03080820. Účelem této transformace bylo vyčlenit do ekonomicky a právně samostatných subjektů činnosti správy majetku a poskytování služeb s tím spojených , což je posláním ZVU a.s., dále pak činnosti výrobní, kterými se zabývá ZVU Servis a.s. a konečně i inženýrsko-dodavatelské služby zajišťované společností ZVU Engineering a.s.
ZVU Engineering a.s. je přímým následníkem bývalého podniku ZVU v oblasti dodávek a poskytování služeb chemickému průmyslu, petrochemii a energetice, včetně vlastnictví příslušných patentových práv a know-how. Historie podnikání ZVU Engineering a.s. a jeho právních předchůdců se  v této oblasti  datuje od roku 1869.
ZVU Engineering, tvořící významnou inženýrskou část skupiny ZVU, využívá při vlastní realizaci podle potřeby finanční i hmotné zázemí mateřské společnosti, což umožňuje:
  • realizovat finančně objemné zakázky jištěné kapitálem mateřské společnosti
  • využít technické a výrobní zázemí v areálu ZVU v případě, kdy to vyžaduje provedení díla
Významná část know-how skupiny ZVU je obsažena v technické dokumentaci, archivované mateřskou společnosti ZVU a.s. téměř od založení podniku v 19. století. ZVU Engineering má, jako člen skupiny ZVU, plně k dispozici technickou dokumentaci všech zařízení dodávaných v minulosti, což umožňuje poskytnout veškeré náhradní díly s plnou znalostí jejich technických parametrů a technických požadavků.