O společnosti

Ing. Lumír Šandera

Narozen v roce 1965. Absolvoval studium na ČVUT Praha, fakulta strojní - obor chemické a potravinářské stroje. Po ukončení vysoké školy v roce 1989 nastoupil jako konstruktér do společnosti ZVU Hradec Králové, v roce 1997 absolvoval kurz MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole The Manchester Metropolitan University. Od roku 2000 pracoval jako vedoucí oddělení Prováděcí projekty a od roku 2003 jako obchodní zástupce společnosti ZVU Engineering a.s. Od roku 2022 vykonává funkci technického ředitele společnosti ZVU Engineering a.s.