O společnosti

Ing. Pavel Simajchl, MBA

Narozen v roce 1962. Absolvoval ČVUT Praha – fakulta strojní, obor strojírenská technologie a dále mezioborové studium automatizace a robotizace výrobních procesů. Po ukončení vysoké školy v roce 1986 nastoupil jako výzkumný a vývojový pracovník do společnosti ZVU Hradec Králové, absolvoval kurz MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole The Manchester Metropolitan University a postupně prošel funkcemi vedoucího oddělení mechanizace a automatizace, vedoucího odboru technologie, funkcí 1. náměstka generálního ředitele, vedoucího obchodní jednotky chemie. Do funkce generálního ředitele společnosti ZVU Hradec Králové byl jmenován v roce 1997. Ve stejném roce byl valnou hromadou zvolen členem představenstva společnosti ZVU a.s. a následně jeho předsedou. Tuto funkci vykonává dodnes. Od roku 2002 vykonává rovněž funkci generálního ředitele společnosti ZVU Engineering a.s.