ZVU
Více jak 140-ti letá tradice strojírenské výroby
ZVU
Více jak 140-ti letá tradice strojírenské výroby
ZVU
Více jak 140-ti letá tradice strojírenské výroby
V oboru chemického průmyslu patří ZVU Engineering mezi významné inženýrské společnosti zaměřené především na specifické provozní soubory výměny tepla a přestupu hmoty. Nabízí řešení provozních souborů vyznačující se efektivní ekonomikou provozu a vysokou spolehlivosti zařízení.
VÍCE
ZVU Engineering patří mezi vedoucí dodavatelské organizace na českém trhu v oblasti rozhodujících koksochemických zařízení, jakými jsou např. zařízení pro dělení koksárenských dehtů, zařízení pro absorpci chemických složek z koksárenského plynu a zařízení pro chlazení koksárenského plynu a kondenzátů.
VÍCE
ZVU Engineering je jedna z mála světových firem, která se dlouhodobě podílí na průmyslové aplikaci transformace uhlí v ušlechtilé plynné energetické palivo. Počátky průmyslové aplikace v Čechách se datují od padesátých let minulého století...
VÍCE
Primárním požadavkem na utilizační jednotku je ochlazení pracovní látky odcházející z procesu. V naprosté většině případů je předané teplo transformováno na výrobu páry. Pára vyráběná v utilizačních jednotkách slouží k výrobě elektrické energie, k pohonu strojů, jako pracovní látka k využití v různých chemických procesech nebo i k topným účelům.
VÍCE

NOVINKY

PF 2024

05.12.2023 Veselé Vánoce a krásný nový rok 2024

Audit ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

04.09.2023 Audit Integrovaného systému managementu
 
Další zprávy

O SPOLEČNOSTI

Úvodní slovo generálního ředitele

Foto Simajchl

ZVU Engineering a.s. je od svého vzniku přímým pokračovatelem více než 145-ti leté tradice strojírenské výroby podniku ZVU a jeho právních předchůdců. Od založení První české akciové strojírny v Hradci Králové v roce 1869 tento podnik navrhoval a vyráběl stroje a zařízení pro domácí a zahraniční potravinářský a chemický průmysl. Ve 20. století se tento program rozšířil i na výrobu a dodávky provozních souborů a celků pro energetiku a ekologii.

Pokračování

Skupina ZVU

ZVU Engineering je členem skupiny ZVU, která vznikla transformací dnešní mateřské společnosti ZVU a.s. na společnost koncernového typu v období let 1997 až 2000. Tato koncernová struktura je tvořena mateřskou společností ZVU a.s. Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 322/4, PSČ 500 04, IČO 46504737 a sesterskými společnostmi ZVU Servis a.s., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 322/4, PSČ 500 04, IČO 25267817 a ZV Kuklenská energetická s.r.o., Hradec Králové, Kukleny, Pražská třída 155, PSČ 500 04, IČO 03080820. Účelem této transformace bylo vyčlenit do ekonomicky a právně samostatných subjektů činnosti správy majetku a poskytování služeb s tím spojených , což je posláním ZVU a.s., dále pak činnosti výrobní, kterými se zabývá ZVU Servis a.s. a konečně i inženýrsko-dodavatelské služby zajišťované společností ZVU Engineering a.s.

ZVU Engineering a.s. je přímým následníkem bývalého podniku ZVU v oblasti dodávek a poskytování služeb chemickému průmyslu, petrochemii a energetice, včetně vlastnictví příslušných patentových práv a know-how. Historie podnikání ZVU Engineering a.s. a jeho právních předchůdců se  v této oblasti  datuje od roku 1869.

ZVU Engineering, tvořící významnou inženýrskou část skupiny ZVU, využívá při vlastní realizaci podle potřeby finanční i hmotné zázemí mateřské společnosti, což umožňuje:
  • realizovat finančně objemné zakázky jištěné kapitálem mateřské společnosti
  • využít technické a výrobní zázemí v areálu ZVU v případě, kdy to vyžaduje provedení díla
Významná část know-how skupiny ZVU je obsažena v technické dokumentaci, archivované mateřskou společnosti ZVU a.s. téměř od založení podniku v 19. století. ZVU Engineering má, jako člen skupiny ZVU, plně k dispozici technickou dokumentaci všech zařízení dodávaných v minulosti, což umožňuje poskytnout veškeré náhradní díly s plnou znalostí jejich technických parametrů a technických požadavků.