O společnosti

Petr Pazdera

Narozen v roce 1973. Po studiu na středním odborném učilišti pracoval jako odborný technický pracovník. V roce 2000 po delimitaci společnosti přešel do společnosti ZVU Engineering a.s., kde byl od roku 2001 nejprve pověřen zastupováním vedoucího odboru obchodní realizace a od roku 2003 vedl odbor obchodní realizace společnosti ZVU Engineering a.s. Od roku 2022 vykonává funkci ředitele realizace společnosti ZVU Engineering a.s.