O společnosti

Ing. Miloslav Cvejn

Narozen v roce 1947. Absolvoval studium na ČVUT Praha, fakulta strojní – chemické a potravinářské stroje. Po ukončení vysoké školy nastoupil jako konstruktér do společnosti ZVU Hradec Králové. Po delimitaci v roce 1997 pracoval jako technický ředitel společnosti ZVU Chemie Hradec Králové. Od roku 2002 pracuje jako vedoucí obchodní skupiny export ve společnosti ZVU Engineering a.s.