Reference

Odhaněč benzolu

Odháněč benzolu je součásti procesního zařízení získávání benzolu z koksárenského plynu v chemické části koksoven. Účelem odháněče benzolu je odehnat parou benzol z nasyceného pracího oleje (viskozita cca 2 – 4°E) a obnovit tak absorpční schopnosti pracího oleje. Odháněč benzolu je zařízení kolonového typu, které je vybaveno speciálními můstkovými patry.

Ze spodku kolony odchází odehnaný prací olej s obsahem cca 0,3% hm. zbytkového benzolu, který je vracen zpět do procesu a z horní části kolony odchází směs vodní páry a páry benzolu. Proces je veden s cílem dosažení maximální hodnoty odehnaného benzolu s minimální vlhkosti a obsahem naftalenu.

Odcházející směs par vody a benzolu kondenzuje v návazných chladičích benzolu na teplotu cca 35°C, v závislosti na parametrech chladící vody. Odehnaný benzol obsahuje na výstupu min. 95% hm. destilační frakce do 180°C.

Přehled posledních realizací:

Zákazník Provozovatel Množství pracího oleje m3/hod Rozsah dodávky Uvedení do provozu
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec 20 Základní projekt, dodávka zařízení, účast při montáži a uvádění do provozu 11/2002
VOKD a.s., Ostrava OKD OKK a.s., Koksovna Svoboda 54 Základní projekt, dodávka zařízení, montáž a uvádění do provozu 4/2003
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A., Varšava KOKSOWNIA Przyjaźń Sp. z o.o., Polsko 240 Základní projekt, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu 8/2008
BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT, Zabrze KOKSOWNIA Victoria Walbrzych, Polsko 45 Základní projekt, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu 5/2008
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec 60 Podklady pro stavební povolení, návrh zařízení, 1st.realizační projekt, výroba a dodávka zařízení, supervize montáže a zkoušek 5/2013
BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT, Zabrze, Polsko JSW KOKS S.A., KOKSOWNIA Przyjaźń, Dabrowa Górnicza, Polsko 240

1st realizační projekt vč. podkladů pro RP profesí Stavba, Elektro a MaR, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, uvádění do provozu. 

Pozn.: Uvedený odháněč benzolu pro Koksoprojekt Zabrze o výkonu 240 m3/hod pracího oleje a rozměrech D2600/D3600 x H31700 mm je dle návrhu zákazníka v spodní části integrován s regenerátorem pracího oleje a zásobníkem dehtu.

10/2014
BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT, Zabrze, Polsko JSW KOKS S.A., Koksownia Radlin, Polsko 90

1 st realizační projekt vč. podkladů pro RP profesí Stavba, Elektro a MaR, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, uvádění do provozu. 

Pozn.: Uvedený odháněč benzolu pro Koksoprojekt Zabrze o výkonu 90 m3/hod pracího oleje a rozměrech D1600/D2600 x H29700 mm je dle návrhu zákazníka v spodní části integrován s regenerátorem pracího oleje a zásobníkem dehtu.

11/2016