Reference

Výroba vodíku

Vodík o požadovaných technologických parametrech se vyrábí parním reformováním zemního plynu.

Procesní jednotku tvoří několik provozních souborů pro postupné zpracování zemního plynu až do fáze konečné úpravy produktu pro další použití v následné chemické technologii.

Zemní plyn se nejprve ohřívá a poté prochází absorpčním reaktorem, kde se odstraňuje síra na minimální hodnotu sirovodíku, aby nedošlo k následné otravě katalyzátoru.

Vlastní reformování zemního plynu probíhá katalyticky konvekčním způsobem.  

Plyn s vysokým obsahem vodíku je podroben konverzi, při níž se sníží obsah oxidu uhelnatého a tím se dále zvýší obsah vodíku. Teplo uvolněné chemickou reakcí je postupně využíváno pro ohřev suroviny a výrobu páry.

Konečné čištění syntézního plynu a dosažení požadované čistoty vodíku probíhá v souboru PSA na aktivním uhlí a molekulových sítech.

Celá procesní jednotka je koncipována jako modulové zařízení, které je ve výrobním závodě dovedeno do vysokého stupně kompletace („skid mounted“), je dopraveno na místo k uživateli a v krátké době připraveno k provozu.       

Kapacita:

6 000 m3/hod vodíku
5 000 m3/hod vodíku
30 000 m3/hod vodíku
26 000 m3/hod vodíku 
30 000 m3/hod vodíku 

30 000 m3/hod vodíku

Zákazník: Haldor Topsøe A/S, Dánsko
Provozovatel:

BorsodChem-MCHZ a.s., Ostrava
Kuybishev Refinery, Samara, Rusko
Taneco, Nižněkamsk, Tatarstán, Rusko
SC Shchekinoazot, Tula, Rusko
Antipinsky Refinery, Tjumeň,Rusko

LLC NOVATEK Usť-Luga, Rusko

Termín realizace:

uvedena do provozu v červnu 2005
dodána v říjnu 2006
dodána v srpnu 2009
dodána v prosinci 2011
dodána v červnu 2013

dodána v březnu 2020

Rozsah díla: realizační projekt, dodávka strojního zařízení, montáž