Reference

Výroba energetického plynu zplyňováním uhlí

Základním aparátem procesní jednotky je tlakový generátor na zplyňování uhlí v sesuvném loži, do něhož je vytříděné uhlí dávkováno periodicky přes tlakovou uhelnou vpust ovládanou mechanicky hydraulickými válci. Proces dávkování je řízen automaticky podle režimu generátoru.

 

Vlastní zplyňovací proces probíhá v tělese generátoru za tlaku do 15 až 28 bar. Zplyňovacím médiem je směs kyslíku a pára v poměru 1:5 až 1:8 podle vlastností uhlí. 

Uhlí na vstupu do generátoru přichází do styku s horkými plyny. Tím se vysušuje a samovolně klesá do karbonizační zóny, kde se destilují dehtové podíly a plyny. V následující redukční zóně vzniká koks, který podléhá v oxidační zóně úplnému zplynění.

Vzniklý popel je samočinně vynášen z dolní části generátoru otočným roštem a shromažďován v popelové výpusti, odkud je periodicky vypouštěn do popelového kanálu.

Vyráběný surový plyn odchází z generátoru při teplotě 300 až 400 °C a je následně v předchladiči nástřikem fenolové vody ochlazen na rosný bod.

Surový plyn je po dalším ochlazení a úpravě používán na vytápění kalcinačních pecí.

Kapacita: 60 000 m3/hod surového plynu

Zákazník: ZAO Suzmk Energo, Sredněuralsk, Rusko

Provozovatel: AO Aluminij Kazachstana, Pavlodar, Kazachstán

Termín realizace: 1/2004 – 10/2005; uvedeno do provozu v březnu 2007

Rozsah díla: základní projekt, realizační projekt, dodávka rozhodujících zařízení (tlakové generátory, ovládací hydraulický systém), konstrukční dokumentace rozhodujících zařízení vyráběných zákazníkem, dozor při montáži rozhodujících zařízení, uvedení do provozu, záruční provoz