Reference

Chlazení surového plynu, kondenzace

Surový plyn, vyrobený zplyňováním vedlejších kapalných produktů z tlakového zplyňování hnědého uhlí, vstupuje do jednotky chlazení surového plynu o teplotě cca 200 °C a tlaku 28 bar. V prvním stupni chlazení je plyn nasycený vodní párou ochlazován na teplotu cca 160 °C v utilizačním výměníku. Latentní teplo kondenzace parní fáze s v tomto utilizačním výměníku využívá na výrobu tlakové páry o teplotě cca 155 °C. Následně je surový plyn ochlazován ve vodních chladičích na výstupní teplotu 35 °C. Plynný kondenzát z utilizačního výměníku a vodních chladičů se využívá pro snížení obsahu čpavku v surovém plynu a následně se odvádí mimo jednotku do stávajících souborů zpracování plynového kondenzátu.

Kapacita: 135 000 m3n/hod surového plynu

Provozovatel: Sokolovská uhelná a.s., Sokolov, divize Tlakové plynárny Vřesová

Termín realizace: 1/2004 – 5/2006; uvedeno do provozu v říjnu 2007

Rozsah díla: základní projekt, realizační projekt, dodávka strojně-technologického zařízení, montáž strojně technologické části, uvedení do provozu, záruční provoz