Reference

Koncový absorber

Obnova koncového absorberu ve výrobně H2SO4 na základě procesu Monsanto poskytovaného firmou vychází ze špičkového know-how společnosti MECS Europe/Africa, Belgie.

Nový koncový absorber válcového typu pracuje v protiproudém režimu, se vstupem procesního plynu ve spodní části pláště vertikální nádoby.

Pro dokonalé a rovnoměrné rozvedení kyseliny sírové do prostoru keramické náplně je koncový absorber osazen unikátním patentovaným UniFlo® distribučním systémem rozvodu H2SO4. Systém umožňuje vysoké plošné pokrytí smáčení náplně vedoucí ke zvýšení účinnosti absorpce SO3 , k eliminaci lokální horkých míst a k minimalizaci únosu mlhy kyseliny.

UniFlo® distribuční systém je zhotoven z korozně odolného materiálu ZeCor®-Z, který zaručuje dlouhodobou životnost v silně korozívním prostředí.

Pro zajištění maximálního snížení emisí SO3 a kapek a mlhy H2SO4 v odcházejícím procesním plynu jsou v horní části koncového absorberu instalovány moderní odlučovače typu Brink.

Pro spolehlivé podepření vnitřní keramické náplně při současném zajištění maximální volné plochy pro průtok procesního plynu je v koncovém absorberu instalován nosný rošt typu ZeCor®. Konstrukce tohoto typu roštu zabezpečuje 80% volné plochy pro průtok procesního plynu. V současné době představuje nejefektivnější způsob pro uložení náplně. Díky použitému konstrukčnímu materiálu je docíleno jeho dlouhodobé životnosti.

Kapacita: 500 t monohydrátu/den

Provozovatel: Spolana a.s., Neratovice

Termín realizace: 3/2006 – 8/2007; uvedeno do provozu v srpnu 2007

Rozsah díla: základní projekt, projekt pro stavební povolení, realizační projekt, dodávka strojního zařízení, montáž, uvedení do provozu, záruční provoz