O společnosti

Nabídka služeb

ZVU Engineering patří mezi významné inženýrské společnosti v oborech průmyslové chemie, energetiky, koksárenství a zplyňování uhlí.

  

ZVU Engineering nabízí technická řešení vyznačující se efektivní ekonomikou provozu a vysokou spolehlivosti zařízení. Mezi nabízené činnosti patří zejména:

  • konzultační činnost v etapě plánování realizace
  • základní projektová dokumentace provozních souborů
  • realizační projektová dokumentace provozních souborů
  • zpracování inženýrských specifikací dodávek, návrh a výběr dodavatelů, příprava kontraktačních jednání, technicko-obchodní sledování plnění smluv
  • inženýring, dodávka, montáž a uvádění do provozu provozních souborů a celků formou „na klíč“
  • analýza skutečného stavu provozovaného zařízení z hlediska budoucí životnosti
  • provádění rekonstrukce stávajícího dlouhodobě provozovaného zařízení