Služby a produkty

Zplyňování uhlí

ZVU Engineering je jedna z mála světových firem, která se dlouhodobě podílí na průmyslové aplikaci transformace uhlí v ušlechtilé plynné energetické palivo. Počátky průmyslové aplikace v Čechách se datují od padesátých let minulého století, kdy bývalé společnosti ZVU Hradec Králové, ve spolupráci s českými výzkumnými a projekčními organizacemi, vyvinuly český proces zplyňování uhlí v tlakových generátorech se sesuvným ložem včetně klíčového zařízení, které bylo aplikováno a instalováno v několika tlakových plynárnách, viz níže.

ZVU Engineering, jako nástupnická organizace, převzala veškerá know-how tohoto procesu získaná během vývoje a následných průmyslových aplikací tlakových plynáren v sedmdesátých a osmdesátých letech jako jsou Úžin a Vřesová (ČR) a Lanzhou (Čína), na jejichž základě v současnosti realizuje významné aplikace.

Mezi významné realizace patří zejména:

  • Tlaková plynárna Vřesová (ČR) - vybavená 26 tlakovými generátory ø 3000 mm na zplyňování uhlí při tlaku 25 bar, vybudována v letech 1965 až 1970, produktem energetický plyn 1 mld. m3/rok využívaný v paroplynovém cyklu energetického komplexu.
  • Tlaková plynárna  Lanzhou (Čína) - vybavená 5 tlakovými generátory ø 3000 mm na zplyňování uhlí při tlaku 30 bar, vybudována v letech 1985 až 1987, produktem svítiplyn 50.000 Nm3/hod, v současnosti odstavena.
  • Tlaková plynárna ALUMINIJ KAZAKHSTAN (Kazachstán) – vybavena 4 tlakovými generátory ø 3000 mm na zplyňování uhlí při tlaku 16 - 25 bar, vybudována v letech 2004 až 2007, produktem energetický 70.000 Nm3/hod pro vytápění kalcinačních pecí.

Další reference