Služby a produkty

Energetika

ZVU Engineering je významným vlastníkem inženýrského a výrobního know-how tepelných výměníků a soustav výměny tepla, které tvoří významnou složku energetických provozů. Dlouhodobé zkušenosti spojené s inženýrskými návrhy okruhů výměny tepla garantují realizaci ekonomicky efektivních zařízení využívajících optimálním způsobem tepelné rozdíly teplonosných médií. Veškeré tepelné zařízení je do posledního detailu konstruováno na základě dlouholetých zkušeností shromážděných v souvislosti s konstrukcí a výrobou takovýchto zařízení a s jejich provozem. Během výroby ZVU Engineering u výrobce průběžně kontroluje veškeré rozhodující výrobní zařízení podle předem stanoveného plánu kontroly jakosti, což uživateli garantuje maximální spolehlivost dodaného zařízení.

Mezi významné reference ZVU Engineering patří:

  • chlazení surového plynu 135 tis. m3/hod. ze zplyňování vedlejších produktů v plynárně Vřesová, uvedeno do provozu v květnu 2006,
  • čištění energetického plynu (odstraňování siloxanů z bioplynu) 4000 m3/hod. v Ústřední čistírně odpadních vod Praha; uvedené do provozu v listopadu 2007.
  • jednotka vyvíječe páry 700 kg/hod. pro Etamex, Habry, uvedena do provozu v srpnu 2009.

Další reference