Služby a produkty

Utilizační kotle

Primárním požadavkem na utilizační jednotku je ochlazení pracovní látky odcházející z procesu. V naprosté většině případů je předané teplo transformováno na výrobu páry. Pára vyráběná v utilizačních jednotkách slouží k výrobě elektrické energie, k pohonu strojů, jako pracovní látka k využití v různých chemických procesech nebo i k topným účelům. V mnoha případech je takto získanou energií plně kryta energetická potřeba celé chemické výrobny. Kotle vyrábějící sytou páru mohou být podle místních požadavků doplněny ekonomizéry pro předehřev napájecí vody nebo přehříváky pro výrobu přehřáté páry.

Utilizační kotle ZVU Engineering jsou v  žárotrubném nebo vodotrubném uspořádání, horizontální nebo vertikální. Řešení vynikají robustností; zvláštní pozornost je věnována problematice geometrie prostoru pro vývin páry, prostoru pro odloučení vody strhávané do páry a řešení vnitřních cirkulačních poměrů výparníků.

Z hlediska dlouhodobého provozu je navrhovaná velikost teplosměnné plochy zásadně ovlivněna faktorem zanášení. Faktor zanášení lze spolehlivě určit pro jednotlivá média pouze na základě dlouhodobé praxe a provedených provozních měření. Těmito zkušenosti ZVU Engineering v bohaté míře disponuje.

Další reference

Ke stažení