Reference

Tlakové zplyňování uhlí

Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník
Země
Předmět Rozsah dodávky Počet kusů
Rozměr
Tlak
Teplota
11/2003
1/2005
NIB Corporation,
Rusko
Tlakové generátory surového plynu z uhlí Základní projekt, dodávka zařízení 1 linka
4 x 18 000 Nm3/h surového plynu
D 3000 x H 10250 mm
3,5 MPa270°C
1/2004
5/2006
CHEMOPROJEKT a.s. Praha
Česká republika
pro SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.
Sokolov
Česká republika
Chlazení surového plynu ze spalování vedlejších kapalných produktů Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu 1 linka
135 000 Nm3/h surového plynu
1 ks parní chladič
D 2200/2650 x H 12400 mm
2 ks vodní chladič
D 1400 x H 11800 mm 1 ks předehřívač páry
D 800 x 3100 mm
3,1 MPa
204°C
8/2004
10/2004
NIB Corporation
Rusko
Výpočty režimu provozu generátoru, laboratorní zkoušky uhlí Zkoušky, procesní zpráva 1 sada     
12/2004
6/2005
NIB Corporation
Rusko
Dokumentace, jednotka dělení a spalování fenol-čpavkových vod Zkoušky, procesní zpráva 1 sada
36 t/h  fenol-čpavkových vod
3,2 MPa
200°C
5/2007 11/2007
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.
Sokolov
Česká republika
Chlazení surového plynu ze spalování vedlejších kapalných produktů Technická asistence investorovi při uvádění zařízení do provozu – původní dodávka ZVU Engineering v roce 2006 1 linka
135 000 Nm3/h surového plynu
parní chladič D 2200/2650 x  H 12400 mm
vodní chladiče D 1400 x H 11800 mm
předehřívač páry D 800 x H 3100 mm
3,1 MPa
204°
9/2007
3/2008
SUZMK Energo
Rusko
Náhradní díly pro tlakové generátory zplyňování uhlí typ ZVU Eng Konstrukční dokumentace,
dodávka zařízení
1 sada
4 x 18 000 Nm3/hod surového plynu D 3000 mm
3,5 MPa
270°C
4/2008
8/2008
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ a.s.,
Sokolov
Česká republika
Oprava tlakového generátoru na zplyňování uhlí Konstrukční dokumentace 1 sada 
D 3000 mm, L 9050 mm
P355Gh, P265Gh
31 bar 250°C
ČSN