Služby a produkty

Trubkové výměníky tepla

Konstrukce tepelných výměníků ZVU Engineering se vyznačuje dlouhodobě ověřenými konstrukčními prvky a uzly, které zásadně ovlivňují efektivitu a životnost výměníků jako celku. Trubkové výměníky ZVU Engineering jsou používány zejména v systémech výměny tepla mezi kapalinami, plyny, parami nebo jejich kombinacemi.

Konstrukční uspořádání trubkových výměníků ZVU Engineering:

Typ trubkových výměníků Aplikace
Výměník s pevnými trubkovnicemi     Nejjednodušší typ. Teplotní parametry pláště a trubek a jejich konstrukční materiály umožňují kompenzaci teplotní dilatace. Aplikují se především pro čisté pracovní látky s minimálním účinkem zanášení.
Výměník s plovoucí hlavou Používají se pro případy výměny tepla s vysokými gradienty teploty mezi pláštěm a trubkami. Výhodou je rozebíratelné uspořádání a možnost čištění teplosměnných ploch.
Výměník s U-trubkami

 

Další reference

Ke stažení