Reference

Energetika

Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník
Země
Předmět Rozsah dodávky Počet kusů
Rozměr
Tlak
Teplota
03/2001
09/2002
MITSUBISHI Corporation,
Yokohama
Japonsko
Soubor skladovacích nádrží a aparátů Dodávka zařízení 14 ks
objem do 4 100 m3
do průměru D 17500 mm
100 °C
07/2001
10/2001
NEM bv
Holandsko
Kouřovody, komíny (panely opláštění spalinových kotlů) Realizační projekt, dodávka zařízení 2 x 2 linky
celkem 430 t
max. rozměry 2400 x 6000 mm
panely včetně tepelných izolací
komín D 3000 x H 26000, D 2750 x H 45000 mm
08/2001
12/2001
ČEZ a.s., Praha,
Elektrárna Prunéřov
Česká republika
Variantní studie řešení zanášení odlučovačů kapek v souboru čištění kouřových plynů Studie 5 linek
průtok 5 x 1 100 000 Nm3/h spalin
01/2002
03/2002
NEM Leiden bv
Holandsko
Kouřovody (panely opláštění spalinových kotlů) Realizační projekt, dodávka zařízení 1 linka
celkem 420 t
max. rozměry 2400 x 12000 mm
06/2002
06/2003
NEM Leiden bv
Holandsko
Kouřovody, komíny, tlumiče rázu, přepážky (panely opláštění spalinových kotlů) Realizační projekt, dodávka zařízení 2 linky
celkem 820 t
max. rozměry 2400 x 12000 mm,
panely včetně tepelných izolací
komín D 6400 x H 78000
05/2003
05/2003
ČEZ a.s.,
Praha
Elektrárna Tušimice
Česká republika
Zadávací projektová dokumentace vysoušení výměníků plyn-plyn Studie 1 linka
6 000 Nm3/h sušícího vzduchu,
výtlak 10 000 Pa,
70°C
05/2003
08/2003
TRANSGAS a.s.
Praha
Česká republika
Oprava a revize regenerátorů plynu E11 a E12 Oprava a revize 2 ks
průtok TEGu 2 x 2 750 kg/h
D 1200 x L 7000 x H 9700
0,5 MPa
TEG 250°C, spaliny 1500°C
11/2005
12/2005
SINDAT Engineerings.r.o.,
Praha
Česká republika
Kotelna na termo-olej Projekt pro stavební povolení 1 sada
3 MWt
1,0 MPa
310°C
4/2008
5/2008
PSP Engineering a.s. Přerov, ČR Konstrukční dokumentace víka a potrubí Konstrukční dokumentace 1 sada
plynové potrubí cementářské pece
D 2200 mm, 3600 x 2000 mm
P355NL1
atm.
450°C
ČSN, GOST
5/2009
9/2009
OMNIPOL a.s., Praha, ČR Vyvíječe páry Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení 1 kus
700 kg/h vyrobené páry
horizontální výměník,
D 700/ D 1100, L = 6500 mm
trubky P265GH
plášť P265GH, 13CrMo4-5
8 bar, 520°C
ČSN
7/2009
8/2009
ETAMEX s.r.o., Habry, ČR Projekt zapojení vyvíječe páry Realizační projekt 1 sada
700 kg/h vyrobené páry
ČSN
12/2010
04/2011
STEP Trutnov, a.s., Trutnov Utilizační kotel - žárotrubný výparník a parní sběrač Základní návrh, tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, 1 sada chlazení spalin z biomasy (slámy), 11 000 Nm3/h, výroba syté páry 3 000 kg/h Vertikální žárotrubné těleso d2100 - 7 400 mm, parní sběrač vertikální válcový plášť D1000 - 4 900 mm, CS spaliny atm./ sytá pára 32 bar spaliny 650°C, sytá pára 250°C ČSN
5/2014 7/2014 BIS Czech, Litvínov, ČR pro Doosan Škoda Power, Plzeň Konstrukční dokumentace kondenzátoru Dodávka dokumentace 1 sada, směnná plocha 4050 m2, 9000t/h (H2O), Kondensátor povrchový, 10778 x 6300 x 5760, CS/ SS, 0,4 MPa, 35°C, ČSN EN