Reference

Chemické provozy

Přehled hlavních realizací:

Zahájení realizace
Ukončení realizace

Zákazník
Země

Předmět

Rozsah dodávky

Počet kusů
Rozměr
Tlak
Teplota

5/2001
7/2001

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká republika

Zvýšení bezpečnosti provozní jednotky 3420, 3430, 3620, zpracování dokumentace skutečného stavu

Realizační projekt, dokumentace skutečného stavu

1 linka
Úpravy zařízení

10/2001
11/2001

BC-MCHZ s.r.o
Ostrava
Česká republika

Řešení úpravy absorpční části výrobny technické kyseliny

Studie

1 linka
220 t/den kyseliny dusičné

11/2001
6/2002

UNIPROGRAM Praha s.r.o. Praha
Česká republika

Trubkové svazky pece E 108

Dodávka zařízení

2 ks
Teplosměnná plocha svazků
1 x 320 m2
1 x 485 m2

12,0 MPa
410°C

12/2001
8/2002

UNIPROGRAM Praha s.r.o. Praha
Česká republika

Trubkový svazek kotle E 111

Dodávka zařízení

1 ks
D 1560 x H 8000 mm
11,8 MPa
540°C

2/2002
8/2002

ZVU CHEMIE a.s.
Hradec Králové
Česká republika

Kolony C200, C220, C240

Dodávka zařízení

3 ks
D 3500 x H 31000 mm
D 2700 x H 31700 mm
D 900 x H 20100 mm

0,8 MPa
315°C

3/2002
1/2003

LUKOIL NEFTOCHIM
Bourgas
Bulharsko

Reaktor, tlakové aparáty

Dodávka zařízení

5 ks
reaktorD 2840 x H 21720 mm, 130 t,
ostatní aparáty
do D 2400 x H 9200 mm
1,7 MPa
550°C

4/2002
12/2002

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Rekonstrukce absorpce Kolona C-3070

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 linka
220 t/den kyseliny dusičné
D 3180 x H 31500 mm
0,38 MPa
100°C

5/2002
3/2003

SIIRTEC NIGI
Itálie

Zařízení pro získávání síry

Dodávka zařízení

1 linka

7/2002
3/2003

MAŽEIKIU NAFTA
Litva

Kolona K-302

Dodávka zařízení

1 ks
D 1800 x H 18450 mm
6,4 MPa
70°C

7/2002
6/2003

AZOT Severodonětsk
Ukrajina

Stripper

Dodávka zařízení

1 ks
linka močoviny 1 000 t/den
D 2200 x 11700 mm16,0 MPa
225°C

2/2004
10/2004

PRECHEZA PŘEROV a.s. Přerov
Česká republika

Oprava tepelného výměníku 14-912

Dodávka zařízení, montáž

1 ks
D 2600 x H 10730 mm0,1 MPa
430°C

2/2004
5/2005

HALDOR TOPSOE A/S
Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, účast při uvádění do provozu

1 linka
6 000 Nm3/h
3,1 MPa
650°C

5/2005
9/2005

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Překlasifikace kolony na tlakovou nádobu

Konstrukční dokumentace

1 sada
D 600 x H 10800 mm
0,19 MPa
200°C

11/2005
10/2006

HALDOR TOPSOE A/S,
Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, účast při uvádění do provozu

1 linka
5 000 Nm3/h
3,1 MPa
650°C

3/2006
8/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Obnova koncového absorberu kyseliny sírové - proces MECS

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 linka
500 t/den kyseliny sírové
D 3000 x H 10500 mm
0,11 MPa
172°C

5/2006
10/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Zvýšení účinnosti demonomerační kolony DT 1403 A/B přidáním 6 ks pater

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž

2 linky
D 1600mmnavýšení počtu pater o 6 ks
0,8 MPa
150°C

6/2006
7/2006

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Výměna katalyzátoru na jednotce vodíku

Realizační projekt, instalace

1 sada
6 000 Nm3/h

6/2006
11/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Dávkovací zařízení komponent do polymeračních reaktorů

Realizační projekt včetně projektu pro stavební povolení

2 linky
14 reaktorů
1,6 MPa
180°C

6/2006
10/2006

SYNTHESIA a.s.
Pardubice
Česká republika

Rekonstrukce komínu ve výrobně kyseliny

Realizační projekt

1 ks
DN 800 x H 30000 mm
0,1 MPa
200°C

10/2006
12/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Dávkování odpěňovacího oleje do polymeračních reaktorů

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

2 linky
14 reaktorů1,6 MPa
180°C

9/2006
3/2007

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká republika

Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů

Realizační projekt

9 provozních souborů
3,0 MPa
300°C

3/2007
4/2008

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Úprava dechlorace odpadních vod

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

1 linka
15 m3/h chlorových vod
0,6 MPa90°C

4/2007
12/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Obnova sběrače louhu TK 201

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

1 ks
D1600 x L 6500 mm 0,1 MPa
120°C

6/2007
8/2007

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká Republika

Prováděcí projekt potrubní části aminové jednotky

Realizační projekt

1 linka
1,5 MPa
170°C

5/2007
6/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Realizační projekt dávkování antioxidantů a impregnace do polymeračních reaktorů

Realizační projekt včetně projektu pro stavební povolení

2 linky
14 reaktorů
1,6 MPa
180°C

1/2008
10/2010

SPOLANA a.s.,
Neratovice,
Česká republika

Obnova linky č.2 výroby SO2

Základní projekt, projekt pro stavební povolení, realizační projekt, dodávka zařízení, uvádění do provozu

1 linka
Spalovací pec 5,1 t/hod síry,
Žárotrubný kotel s bubnem 18,5t/hod,
Hořák DUMAG až 500 Nm3/hod zemního plynu
Kotel pára 215°C, 25 bar
ČSN

2/2008
3/2008

VIAMONT a.s.,
Ústí nad Labem,
ČR

Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu - extrakce fenolových vod

Základní projekt

1 linka
Kapacita 680 kg/h fenolových vod.
1 ks rotační diskový extraktor

6/2008
8/2009

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
30 000 Nm3/hod vodíku
ASME

5/2009
6/2009

SYNTHESIA a.s.,
Pardubice
Česká republika

Technologický postup opravy kolony

Realizační dokumentace,

1 sada
Kolona D 3200, H = 32 500 mm, materiál 17246
4 bar 200°C
ČSN

6/2010
7/2010

SPOLANA a.s.,
Neratovice,
Česká republika

I. etapa akce "Obnova ověřovací polymerační linky s 80 m3 reaktorem" na Z PVC ve SPOLANA a.s

Základní projekt, dodávka dokumentace

1 sada
24 000 kg PVC /1 várku
Reaktor 80 m3,
D 3980 x H 7400 mm
mat. SS
1,1 MPa, 80°C
ČSN

8/2010
9/2011

SYNTHESIA a.s.,
Pardubice,
Česká republika

Konvertor s kotlem výrobny kyseliny dusičné

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
33 600 Nm3/hod nitrózních plynů výroba přehřáté páry 14 t/hod konvertor 0,25 MPa, 850°C,
výparník 3,7 MPa,
přehřívák 4,0 Mpa, 460°C

8/2010
8/2011

LOVOCHEMIE a.s., Lovosice,
Česká republika

Konvertor s kotlem výrobny kyseliny dusičné KD5

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
36 000 Nm3/hod nitrózních plynů, výroba přehřáté páry 16 t/hod konvertor 0,25 MPa, 850°C, výparník 3,7 MPa,
přehřívák 4,0 Mpa 460°C

12/2010
12/2011

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
26 000 Nm3/hod vodíku
ASME

12/2011
1/2013

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
30 000 Nm3/hod vodíku
ASME

8/2012
8/2013

BC-MCHZ, Ostrava

Spodní část konvertoru, kotel s přehřívačem páry výrobny kyseliny dusičné

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
33 600 Nm3/hod nitrózních plynů, výroba přehřáté páry 11 t/hod , Výparník D2300 x H 4200mm, 4,3 MPa;
přehřívák páry D2100 x H500 SS, 4,0 MPa, 460°C, nitrózní plyny 880°C,

5/2013
7/2013

LZ Draslovka, a.s., Kolín

Finalizační linka kyanidů

Projekt pro stavební povolení DSP a realizační projekt DPS

1 sada
40 t/den sada zařízení pro mletí, třídění, dopravu a balení produktu mat. SS;
atm.;
50°C

2/2014
4/2014

LZ Draslovka, a.s., Kolín

Výstavba nové výroby SAM – absorbér amoniaku

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele investiční akce výměny stávajícího absorbéru za nový

1 sada;
průtok plynu do 19500 m3/h, D1800xL19000mm,
mat.1.4571;
0,7bar;
200°C;

12/2013 2/2015

PARAMO a.s., Pardubice, ČR

Záměna rozpouštědla kresol na NMP

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
4000kg/h zpracovávaných odparafínovaných vakuových destilátů VGO,
mat. CS;
0,25bar(a);
200°C

07/2014 12/2014

DUSLO a.s., Šala, Slovensko

Nové vestavby kotlů na provoze KD N30A/B,

Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, dodávka dokumentace

2 sady
820t/d HNO3, 19t/hod přehřáté páry Výparník D3200 x H 2000mm, přehřívák páry D3200 x H500mm
mat. CS, SS, Incoloy
výparník 4,1MPa(a), přehřívák páry 3,87MPa(a)
výparník 250°C; přehřívák 430°C

11/2014 06/2015

KOVOPROJEKTA a.s., Brno, ČR

DPS provozního souboru PS Akryláty, část provozní potrubí, akce ACRYLONITRILE PLANT EXPANSION

Zpracování realizační projektové dokumentace včetně pevnostní analýzy potrubních větví

1 sada
rozm. do DN400
mat. CS, SS
do 44 bar
do 550°C
ASME Code

12/2014 8/2015

SYNTHESIA a.s., Pardubice, ČR

Holendr pro řezání nitrocelulozy

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada;
výkon- pořezání 800 – 1000 kg vysoko viskózní nitrocelulózy na hodnotu pulpace ležící v intervalu (80 až 90) ml/10g suché nitrocelulózy za dobu řezu do 12 hod;
rozměry 6300x4000 mm;
mat: Holendr CS, scezovací dvojbox SS;
atm.

1/2015 7/2015

CS CABOT s.r.o., Val-Mez, ČR

„Výměník předehřevu spalovacího vzduchu LPA - montáž vč. dodávky komponentů“

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1sada;
Průtok spalin 37 000Nm3/hod, teplota spalin 940°C, průtok vzduchu 18 000Nm3/hod,
teplota vzduchu 900°C
mat. CS;
0,55bar;
940°C

3/2015 6/2016

VUANCH a.s., Ústí n.L., ČR

Konstrukce pokusných jednotek pro projekt UniCRE a jejich řízení

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

9 sad;
mat. SS;
do 30MPa;
do 550°C;
mat. SS

10/2015 7/2016

DUSLO a.s., Šaľa, Slovensko

Nové vestavby kotlů N30A/B, 1ks Ekonomizér N11

Pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

2 sady
820t/d HNO3, 19t/hod přehřáté páry
výparník D3200 x H2000mm, přehřívák páry D3200 x H500mm, ekonomizér D3400x 5300mm
mat. CS, SS, Inco-alloy;
Výparník 4,1MPa(a), přehřívák páry 3,87MPa(a); ekonomizér 4,8MPa(a;)
Výparník 250°C; přehřívák 430°C; ekonomizér 350°C

11/2015 09/2016

LOVOCHEMIE a.s., Lovosice, ČR

Denitrační kolona na výrobně KD5

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
Průtok vzduchu s NOx 8500Nm3/hod, průtok kyseliny dusičné 22,4t/hod
D1000 x H 51000mm;
Mat. SS;
4 bar;
100°C

             01/2017    08/2017

EXPLOSIA a.s., Pardubice, ČR

Úprava technologie v objektu B315, PS01 Povrchová úprava, PS02 Příprava flegmatizačního roztoku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada   SS,  atm. 20°C ČSN

05/2017    12/2018

SYNTHESIA a.s., Pardubice, ČR

Rekonstrukce holendrů č. 8,9,10

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

3 sady CS, SS, atm. 20°C ČSN

 07/2016   12/2017

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Reaktor s utilizačním kotlem na provoze HCN

Realizační projekt vč. projektu pro staveb. povolení, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada 16 750 kg/h procesního plynu, 9650kg/h páry LaMont 56m2, výparník 219m2, Eko 133m2 teplosměnné plochy CS, Cr-Ni 12 bar 1070°C ČSN

10/2016 8/2017

BC-MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

Výměníky E201, E202 a E204-2 ve výrobně parního reformingu 1

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada  E201+202: chlazení procesního plynu a výroba páry, E204-2 ohřev ZP  E201+202: 15+50m2, trubkové hady ve společném modulu s vyzdívkou, E204-2: trubkové hady v modulu s vyzdívkou Cr-Ni, CS do 38 bar do 715°C ČSN EN

12/2016 2/2017

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze, Polsko

Akce „Benzolka – výměníky tepla“ v TŽ a.s., provoz VK-koksochemická výroba

Projekt pro stavební povolení, dodávka dokumentace

1 sada Zpracování 70 kg/h pracího oleje, pára 1600 kg/h, chlad.voda 115 m3/hod Integrovaný regenerátor D1200, H 12 000 SS 5 bar 200°C  ČSN

1/2017 8/2017

EXPLOSIA a.s., Pardubice, ČR

Úprava technologie v objektu B315, PS01 Povrchová úprava, PS02 Příprava flegmatizačního roztoku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada Navýšení kapacity PS1 zařazením nových aparátů 420A a 430A; PS2 - Rozšíření technologie o dávkování flegmatizačního činidla a roztoku KNO3, aparáty č. 470 a 480
 420A: D2000xH2300;                        430A: D1300xH3500;             470: D100xH2200;                     480: D300xH1500 SS atm. 20°C ČSN

5/2017 12/2018

SYNTHESIA a.s., Pardubice, ČR

Rrekonstrukce holendrů č. 8,9,10

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

3 sady   CS, SS atm. 20°C ČSN

6/2017 8/2018

BC-MCHZ s.r.o., Ostrava, ČR

Utilizační kotel E206 a výměníky E203 a E204-1 ve výrobě parního reformingu 1

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada E206: 124m2, vyzdívka vstupní komory;
E203 1&2: 355m2, vyzdívka pláště;
E204-1: 80m2, vyzdívka pláště E206: D1100 - L11500 mm,  E203 1&2: 3x3,5x7,8m ,
E204-1: 1,5x3,5x7,8m,  CS, SS 39 bar 310°C EN

6/2017 7/2017

CS CABOT s.r.o., Val-Mez, ČR

Posouzení únosnosti OK a potrubí pro přitížení od zvukové izolace

Pevnostní analýza, dodávka dokumentace

1 sada V=435l DN450x2500mm CS 10 bar 100°C ČSN EN

8/2017 3/2018

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Zpracování PDPVZ na etapu 2 investiční akce Modernizace výroby HCN II

Tendrová zadávací dokumentace, dodávka dokumentace

1 sada PS Stripování SA, PS Absorbce HCN, PS Odsavače, PS Finalizace kyanidů, PS Stripování odpadních vod Provozní soubory zařízení    ČSN EN

9/2017 3/2018

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Kondenzátor HCN E116D na provoze HCN

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada E116: 0,34MW, 73m2
H119 A,B Nádrž refluxu 160 l E116: DN650-L3100mm
H119A,B: D500x1736mm SS 5bar 20°C ČSN EN

9/2017 3/2018

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Chladič lutrové vody E112/2,3 na provoze HCN

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada E112 2,3: 2x85 m2 teplosměnné plochy, průtok lutrové vody 65m3/h 2x D600 x L4000 SS 5bar 50°C ČSN EN

9/2017 3/2018

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Chladič lutrové vody E113/3,4 na provoze HCN

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada E113: 1,43MW, 206m2 E113: DN650-L4250mm, SS 5 bar 80°C ČSN EN

 

01/2018

12/2018

LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR

Modernizace výroby HCN II, Modernizace výroby kyanidů

Dokumentace DUR, DSP, DPS a As-built, autorský dozor při realizaci akcí

1 + 1 sada, SS, ČSN

12/2018

03/2020

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž do skidů

1 linka
30 000 Nm3/hod vodíku
ASME

04/2019

12/2021

BC-MCHZ s.r.o., Ostrava

Výrobní linka nitrobenzenu

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu, funkce gen.dodavatele

1 linka, 120kt/rok, SS, CS, ČSN EN

08/2019

02/2020

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., UniCRE, Ústí nad Labem

Hydrokrakovací testovací jednotka

Základní návrh, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 linka, simulace dvoustupňového hydrokrakovacího procesu, SS, ČSN EN

03/2020

03/2021

SYNTHESIA a.s., Pardubice

Modernizace denitrační kolony ap.58

Procesní návrh, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada,

Průtok KD 13 500 - 15 500 l/h, SS, ČSN EN

 

01/2021

10/2021

SYNTHESIA a.s., Pardubice

Modernizace Oxidátoru-kondenzátoru

Procesní návrh, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu,

1sada, SS, ČSN EN