Reference

Chemické provozy

 

Přehled hlavních realizací:

Zahájení realizace
Ukončení realizace

Zákazník
Země

Předmět

Rozsah dodávky

Počet kusů
Rozměr
Tlak
Teplota

5/2001
7/2001

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká republika

Zvýšení bezpečnosti provozní jednotky 3420, 3430, 3620, zpracování dokumentace skutečného stavu

Realizační projekt, dokumentace skutečného stavu

1 linka
Úpravy zařízení

10/2001
11/2001

BC-MCHZ s.r.o
Ostrava
Česká republika

Řešení úpravy absorpční části výrobny technické kyseliny

Studie

1 linka
220 t/den kyseliny dusičné

11/2001
6/2002

UNIPROGRAM Praha s.r.o. Praha
Česká republika

Trubkové svazky pece E 108

Dodávka zařízení

2 ks
Teplosměnná plocha svazků
1 x 320 m2
1 x 485 m2

12,0 MPa
410°C

12/2001
8/2002

UNIPROGRAM Praha s.r.o. Praha
Česká republika

Trubkový svazek kotle E 111

Dodávka zařízení

1 ks
D 1560 x H 8000 mm
11,8 MPa
540°C

2/2002
8/2002

ZVU CHEMIE a.s.
Hradec Králové
Česká republika

Kolony C200, C220, C240

Dodávka zařízení

3 ks
D 3500 x H 31000 mm
D 2700 x H 31700 mm
D 900 x H 20100 mm

0,8 MPa
315°C

3/2002
1/2003

LUKOIL NEFTOCHIM
Bourgas
Bulharsko

Reaktor, tlakové aparáty

Dodávka zařízení

5 ks
reaktorD 2840 x H 21720 mm, 130 t,
ostatní aparáty
do D 2400 x H 9200 mm
1,7 MPa
550°C

4/2002
12/2002

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Rekonstrukce absorpce Kolona C-3070

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 linka
220 t/den kyseliny dusičné
D 3180 x H 31500 mm
0,38 MPa
100°C

5/2002
3/2003

SIIRTEC NIGI
Itálie

Zařízení pro získávání síry

Dodávka zařízení

1 linka

7/2002
3/2003

MAŽEIKIU NAFTA
Litva

Kolona K-302

Dodávka zařízení

1 ks
D 1800 x H 18450 mm
6,4 MPa
70°C

7/2002
6/2003

AZOT Severodonětsk
Ukrajina

Stripper

Dodávka zařízení

1 ks
linka močoviny 1 000 t/den
D 2200 x 11700 mm16,0 MPa
225°C

2/2004
10/2004

PRECHEZA PŘEROV a.s. Přerov
Česká republika

Oprava tepelného výměníku 14-912

Dodávka zařízení, montáž

1 ks
D 2600 x H 10730 mm0,1 MPa
430°C

2/2004
5/2005

HALDOR TOPSOE A/S
Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, účast při uvádění do provozu

1 linka
6 000 Nm3/h
3,1 MPa
650°C

5/2005
9/2005

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Překlasifikace kolony na tlakovou nádobu

Konstrukční dokumentace

1 sada
D 600 x H 10800 mm
0,19 MPa
200°C

11/2005
10/2006

HALDOR TOPSOE A/S,
Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, účast při uvádění do provozu

1 linka
5 000 Nm3/h
3,1 MPa
650°C

3/2006
8/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Obnova koncového absorberu kyseliny sírové - proces MECS

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 linka
500 t/den kyseliny sírové
D 3000 x H 10500 mm
0,11 MPa
172°C

5/2006
10/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Zvýšení účinnosti demonomerační kolony DT 1403 A/B přidáním 6 ks pater

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž

2 linky
D 1600mmnavýšení počtu pater o 6 ks
0,8 MPa
150°C

6/2006
7/2006

BC-MCHZ s.r.o.
Ostrava
Česká republika

Výměna katalyzátoru na jednotce vodíku

Realizační projekt, instalace

1 sada
6 000 Nm3/h

6/2006
11/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Dávkovací zařízení komponent do polymeračních reaktorů

Realizační projekt včetně projektu pro stavební povolení

2 linky
14 reaktorů
1,6 MPa
180°C

6/2006
10/2006

SYNTHESIA a.s.
Pardubice
Česká republika

Rekonstrukce komínu ve výrobně kyseliny

Realizační projekt

1 ks
DN 800 x H 30000 mm
0,1 MPa
200°C

10/2006
12/2006

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Dávkování odpěňovacího oleje do polymeračních reaktorů

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

2 linky
14 reaktorů1,6 MPa
180°C

9/2006
3/2007

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká republika

Zpracování sirných exhalací z vybraných provozů

Realizační projekt

9 provozních souborů
3,0 MPa
300°C

3/2007
4/2008

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Úprava dechlorace odpadních vod

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

1 linka
15 m3/h chlorových vod
0,6 MPa90°C

4/2007
12/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Obnova sběrače louhu TK 201

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvedení do provozu

1 ks
D1600 x L 6500 mm 0,1 MPa
120°C

6/2007
8/2007

KOVOPROJEKTA a.s.
Brno
Česká Republika

Prováděcí projekt potrubní části aminové jednotky

Realizační projekt

1 linka
1,5 MPa
170°C

5/2007
6/2007

SPOLANA a.s.
Neratovice
Česká republika

Realizační projekt dávkování antioxidantů a impregnace do polymeračních reaktorů

Realizační projekt včetně projektu pro stavební povolení

2 linky
14 reaktorů
1,6 MPa
180°C

1/2008
10/2010

SPOLANA a.s.,
Neratovice,
Česká republika

Obnova linky č.2 výroby SO2

Základní projekt, projekt pro stavební povolení, realizační projekt, dodávka zařízení, uvádění do provozu

1 linka
Spalovací pec 5,1 t/hod síry,
Žárotrubný kotel s bubnem 18,5t/hod,
Hořák DUMAG až 500 Nm3/hod zemního plynu
Kotel pára 215°C, 25 bar
ČSN

2/2008
3/2008

VIAMONT a.s.,
Ústí nad Labem,
ČR

Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu - extrakce fenolových vod

Základní projekt

1 linka
Kapacita 680 kg/h fenolových vod.
1 ks rotační diskový extraktor

6/2008
8/2009

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
30 000 Nm3/hod vodíku
ASME

5/2009
6/2009

SYNTHESIA a.s.,
Pardubice
Česká republika

Technologický postup opravy kolony

Realizační dokumentace,

1 sada
Kolona D 3200, H = 32 500 mm, materiál 17246
4 bar 200°C
ČSN

6/2010
7/2010

SPOLANA a.s.,
Neratovice,
Česká republika

I. etapa akce "Obnova ověřovací polymerační linky s 80 m3 reaktorem" na Z PVC ve SPOLANA a.s

Základní projekt, dodávka dokumentace

1 sada
24 000 kg PVC /1 várku
Reaktor 80 m3,
D 3980 x H 7400 mm
mat. SS
1,1 MPa, 80°C
ČSN

8/2010
9/2011

SYNTHESIA a.s.,
Pardubice,
Česká republika

Konvertor s kotlem výrobny kyseliny dusičné

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
33 600 Nm3/hod nitrózních plynů výroba přehřáté páry 14 t/hod konvertor 0,25 MPa, 850°C,
výparník 3,7 MPa,
přehřívák 4,0 Mpa, 460°C

8/2010
8/2011

LOVOCHEMIE a.s., Lovosice,
Česká republika

Konvertor s kotlem výrobny kyseliny dusičné KD5

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
36 000 Nm3/hod nitrózních plynů, výroba přehřáté páry 16 t/hod konvertor 0,25 MPa, 850°C, výparník 3,7 MPa,
přehřívák 4,0 Mpa 460°C

12/2010
12/2011

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
26 000 Nm3/hod vodíku
ASME

12/2011
1/2013

HALDOR TOPSOE A/S, Dánsko

Zařízení pro výrobu vodíku

Realizační projekt, dodávka zařízení,
montáž

1 linka
30 000 Nm3/hod vodíku
ASME

8/2012
8/2013

BC-MCHZ, Ostrava

Spodní část konvertoru, kotel s přehřívačem páry výrobny kyseliny dusičné

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
33 600 Nm3/hod nitrózních plynů, výroba přehřáté páry 11 t/hod , Výparník D2300 x H 4200mm, 4,3 MPa;
přehřívák páry D2100 x H500 SS, 4,0 MPa, 460°C, nitrózní plyny 880°C,

5/2013
7/2013

LZ Draslovka, a.s., Kolín

Finalizační linka kyanidů

Projekt pro stavební povolení DSP a realizační projekt DPS

1 sada
40 t/den sada zařízení pro mletí, třídění, dopravu a balení produktu mat. SS;
atm.;
50°C

2/2014
4/2014

LZ Draslovka, a.s., Kolín

Výstavba nové výroby SAM – absorbér amoniaku

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele investiční akce výměny stávajícího absorbéru za nový

1 sada;
průtok plynu do 19500 m3/h, D1800xL19000mm,
mat.1.4571;
0,7bar;
200°C;

12/2013 2/2015

PARAMO a.s., Pardubice, ČR

Záměna rozpouštědla kresol na NMP

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
4000kg/h zpracovávaných odparafínovaných vakuových destilátů VGO,
mat. CS;
0,25bar(a);
200°C

07/2014 12/2014

DUSLO a.s., Šala, Slovensko

Nové vestavby kotlů na provoze KD N30A/B,

Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, dodávka dokumentace

2 sady
820t/d HNO3, 19t/hod přehřáté páry Výparník D3200 x H 2000mm, přehřívák páry D3200 x H500mm
mat. CS, SS, Incoloy
výparník 4,1MPa(a), přehřívák páry 3,87MPa(a)
výparník 250°C; přehřívák 430°C

11/2014 06/2015

KOVOPROJEKTA a.s., Brno, ČR

DPS provozního souboru PS Akryláty, část provozní potrubí, akce ACRYLONITRILE PLANT EXPANSION

Zpracování realizační projektové dokumentace včetně pevnostní analýzy potrubních větví

1 sada
rozm. do DN400
mat. CS, SS
do 44 bar
do 550°C
ASME Code

12/2014 8/2015

SYNTHESIA a.s., Pardubice, ČR

Holendr pro řezání nitrocelulozy

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada;
výkon- pořezání 800 – 1000 kg vysoko viskózní nitrocelulózy na hodnotu pulpace ležící v intervalu (80 až 90) ml/10g suché nitrocelulózy za dobu řezu do 12 hod;
rozměry 6300x4000 mm;
mat: Holendr CS, scezovací dvojbox SS;
atm.

1/2015 7/2015

CS CABOT s.r.o., Val-Mez, ČR

„Výměník předehřevu spalovacího vzduchu LPA - montáž vč. dodávky komponentů“

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1sada;
Průtok spalin 37 000Nm3/hod, teplota spalin 940°C, průtok vzduchu 18 000Nm3/hod,
teplota vzduchu 900°C
mat. CS;
0,55bar;
940°C

3/2015 6/2016

VUANCH a.s., Ústí n.L., ČR

Konstrukce pokusných jednotek pro projekt UniCRE a jejich řízení

Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

9 sad;
mat. SS;
do 30MPa;
do 550°C;
mat. SS

10/2015 7/2016

DUSLO a.s., Šaľa, Slovensko

Nové vestavby kotlů N30A/B, 1ks Ekonomizér N11

Pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

2 sady
820t/d HNO3, 19t/hod přehřáté páry
výparník D3200 x H2000mm, přehřívák páry D3200 x H500mm, ekonomizér D3400x 5300mm
mat. CS, SS, Inco-alloy;
Výparník 4,1MPa(a), přehřívák páry 3,87MPa(a); ekonomizér 4,8MPa(a;)
Výparník 250°C; přehřívák 430°C; ekonomizér 350°C

11/2015 09/2016

LOVOCHEMIE a.s., Lovosice, ČR

Denitrační kolona na výrobně KD5

Základní projekt, realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
Průtok vzduchu s NOx 8500Nm3/hod, průtok kyseliny dusičné 22,4t/hod
D1000 x H 51000mm;
Mat. SS;
4 bar;
100°C

             01/2017      08/2017 EXPLOSIA a.s., Pardubice, ČR Úprava technologie v objektu B315, PS01 Povrchová úprava, PS02 Příprava flegmatizačního roztoku Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu 1 sada   SS,  atm. 20°C ČSN
  05/2017      12/2018 SYNTHESIA a.s., Pardubice, ČR Rekonstrukce holendrů č. 8,9,10 Realizační dokumentace, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

3 sady CS, SS, atm. 20°C ČSN

  07/2016      12/2017 LZ Draslovka a.s., Kolín, ČR Reaktor s utilizačním kotlem na provoze HCN Realizační projekt vč. projektu pro staveb. povolení, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu 1 sada 16 750 kg/h procesního plynu, 9650kg/h páry LaMont 56m2, výparník 219m2, Eko 133m2 teplosměnné plochy CS, Cr-Ni 12 bar 1070°C ČSN