Reference

Koksovny

  

Přehled hlavních realizací:

Zahájení realizace
Ukončení realizaceZákazník
Země
Předmět
Rozsah dodávky

Počet kusů
Výkon
Rozměr
Tlak
Teplota

02/2002
10/2002

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.
Frýdek-Místek,
Česká republika

Soubor aparátů hrubé kondenzace KB 9

Realizační projekt, dodávka zařízení

1 linka
množství koksovací vsázky 28,02 t/h
9 300 Nm3/h suchého plynu
hrubý odlučovač dehtu 27 m3,
rozdělovač dehtových kondenzátů
D 10000 x H 7590 mm

06/2002
11/2002

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
Třinec
Česká republika

Odháněč benzolu

Základní projekt, dodávka zařízení, účast při montáži a uvádění do provozu

1 ks
D 1400 x H 13200 mm
0,105 MPa
200°C

09/2002
04/2003

VOKD a.s.
Ostrava
Česká republika

Odháněč benzolu

Základní projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 ks
D 2000 x H 17300 mm
0,105 MPa200°C

07/2003
10/2003

KADAMO v.o.s.
Ostrava
Česká republika

Mechanický odlučovač dehtu

Základní projekt, dodávka zařízení

2 ks
D 2400 x L 5200 x H 6700
0,1 MPa
200°C

10/2003
10/2003

KADAMO v.o.s.
Ostrava
Česká republika

Rozdělovač dehtového kondenzátu pozice 4A,B

Konstrukční dokumentace

2 ks
D 11700 x H 8000
0,1 MPa
100°C

05/2004
10/2004

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.
Frýdek-Místek
Česká republika

Dvojitý chladič fenol-čpavkových vod

Základní projekt, dodávka zařízení

3 ks
D 1100 x L 7000 mm

0,6 MPa
40°C

11/2004
9/2006

VAIF Finland Ltd.
Finsko

Rekonstrukce a intenzifikace chemických části koksovny - kompletní procesní jednotky od primárního chlazení do koncového chlazení

Realizační projekt, supervize montáže

2 linky
140 000 Nm3/hod koksárenského plynu

2/2005
5/2005

MONTEX a.s.
Rovinka
Slovensko

Hrabicový pás hrubého odlučovače dehtových kalů s pohonem CT1 a CT2

Dodávka zařízení

2 kusy
CT1 800 m3/h kondenzátu,
CT2 1060 m3/h kondenzátu,

11/2005
3/2006

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.
Frýdek-Místek
Česká republika

Rekonstrukce sytiče

Dodávka zařízení

1 sada
D 4400 x H 4500 mm
0,1 MPa
100°C

4/2007
8/2007

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.
Varšava
Polsko

Odháněč benzolu a chladiče benzolu

Základní projekt, dodávka zařízení, účast při montáži a uvádění do provozu

1 ks odháněč benzolu
D 2600 x H 19000 mm
0,11 MPa
210°C
2 ks chladiče (trojčata)
D 1400 x L 3000 mm
0,89 MPa
105°C

8/2007
10/2007

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Frýdek-Místek
Česká republika

Úprava stávající dokumentace a kontrolní výpočty aparátů pro podmínky hermetizace

Pevnostní analýza hermetizovaných stávajících nádrží,
včetně řešení vyztužení

8 ks D 7600 až 15000 mm
0,1 MPa
80°C

10/2007
5/2008

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko

Odhaněč benzolu včetně příslušenství

Základní projekt, dodávka zařízení, účast při montáži a uvádění do provozu

1 ks
D 1100 x H 17300 mm
0,11 MPa
190°C

5/2008
8/2008

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Frýdek-Místek
Česká republika

Rekonstrukce provozů chemické části koksovny Třinecké Železárny -koksovací baterie č.12

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele -

1 linka
min. koksovací vsázka 28,02 t/h,
9300 Nm3/h suchého plynu
ČSN

11/2008
12/2008

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Frýdek-Místek
Česká republika

Úprava odsíření koksárenského plynu Koksovna Nová Huť

Tendrová zadávací dokumentace,

1 sada
80 000 Nm3/h suchého plynu
koncový chladič 2800 m2
nádrž na čpavkovou vodu 200 m3
úprava NH3 pračky D3600mm,
chladič roztoku NaOH,
atm., 200°C
ČSN

12/2008
3/2009

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Frýdek-Místek
Česká republika

Generální opravy primárních chladičů pro US Steel Košice

Realizační projekt,

1 sada
120 000 Nm3/h suchého plynu
přetrubkování 7 ks primárních chladičů
instalace zkrápěcího zařízení pro omývání vnějšího povrchu trubek
atm., 100°C, ČSN

2/2009
3/2009

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s. Frýdek-Místek
Česká republika

Pračka benzolu

Tendrová zadávací dokumentace,

1 sada
42 000 Nm3/h suchého plynu
Benzolová pračka D 5000 mm, H 35 000 mm,
výměna spirálové náplně,
nový odlučovač kapek oleje lamelový typ
atm., 40°C
ČSN

4/2009
5/2009

U.S.Steel Košice, s.r.o., Košice
Slovenská republika

Odháněcí kolona benzolu

Realizační dokumentace,

1 sada
D 2300 mm, H 18500 mm
CS (P265GH), vestavby SS (1.4541)
0,5/10 bar, 300°C , ČSN

6/2009
9/2009

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.,
Třinec
Česká republika

Náhradní díly rozdělovače dehtového kondenzátu

Konstrukční dokumentace, dodávka zařízení

1 sada
Náhradní těleso včetně kompletního pohonu
horizontální těleso
3 400 x 2 915 x 17 000 mm
atm., 100°C , ČSN

8/2009
10/2010

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.,
Třinec
Česká republika

Deamonizace čpavkových vod

Realizační projekt, dodávka zařízení, montáž, uvádění do provozu

1 sada
35 m3/h čpavkové vody
kolona D 1600, H = 20 200 mm
můstková patra, ocelová konstrukce, sada čerpadel a potrubí
Horní část kolony Titan Gr2, patra Gr1,
spodní část Duplex , 0,5 bar, 120°C , ČSN

12/2011
05/2013

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec, ČR

Odháněcí kolona benzolu

Podklady pro DSP, návrh, 1st.realizační projekt, výroba a dodávka zařízení, supervize montáže a zkoušek

1 sada,
průtočné množství pracího oleje 60 ± 5 m3/, kolona D1400x13000mm
27 procesních pater,

12/2011
07/2012

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s., Frýdek-Místek, ČR

Koncový chladič koksárenského plynu, ArcelorMittal, Ostrava

Realizační projekt vč. podkladů pro RP ost. profesí, dodávka zařízení, uvádění do provozu

1 sada;
80 000 Nm3/h suchého plynu Aparát věžového typu s trubkovými sekcemi,
3200x3800x 26600 mm;
mat. CS
0,6 MPa;
60°C

07/2012
01/2013

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec, ČR

Vykládací stojan kyseliny sírové

DUR a DSP

1 sada;
4 000 t/rok H2SO4, vykládka cca 80 železničních cisteren, H2SO4 94% Vykládací stojan, pomocná věž OK;
mat. sklopné schody Cr-Ni;
teplota okolí

10/2012
01/2013

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s., Frýdek-Místek, ČR

Pračka benzolu pro OKK a.s., Koksovna Svoboda, Ostrava

DPS část výrobní zařízení PS 29 Absorbce benzolu, podklady pro DPS profesí stavba, ElaMaR, OK.

1 sada;
zádrž oleje 50 tis.Kg, množství plynu 42 000 Nm3/h, množství oleje 70-80m3/hod;
Pračka o rozměrech D5000xL34000mm;
mat. CS;
přetlak 10kPa

12/2012
08/2013

HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s., Frýdek-Místek, ČR

Pračka benzolu pro OKK a.s., Koksovna Svoboda, Ostrava

Dodávka zařízení, účast na uvádění do provozu

1 sada;
zádrž oleje 50 tis.Kg, množství plynu 42 000 Nm3/h, množství oleje 70-80m3/hod;
Pračka o rozměrech D5000xL34000mm;
mat. CS;
přetlak 10kPa

4/2013
10/2014

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko

Odháněč benzolu ve spodní části integrovaný s regenerátorem pracího oleje a zásobníkem dehtu, pro JSW Koks, Dabrowa Gornicza

1st realizační projekt vč. podkladů pro RP ost. profesí, návrh kolony, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu

1 sada;
240m3/hod pracího oleje,
D2600/D3600 x H31700 mm;
mat. SS;
1,1bar;
210°C

3/2014 10/2014

JSW KOKS SA, Polsko

Náhradní plášť odháněče benzolu, Dabrowa Gornicza

Konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, uvádění do provozu

1 sada;
prací olej 240 m3/hod; 21 t/hod. benzolových par;
plášť D2600 x 19000 mm;
mat. SS
1,1 bar(a);
210°C

6/2014 8/2014

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s., Třinec, ČR

DPS PS 20 Hrubá kondenzace

Realizační dokumentace, dodávka dokumentace

1 sada;
D17200, Š3020, H2915mm;
mat. CS;
-2kPa;
90°C

10/2014 6/2015

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko

Integrovaný odhaněč benzolu včetně příslušenství, integrovaný separátor benzolu a odloučené vody, pro Carbo Koks, koksovna Bobrek, Bytom

Návrh kolony, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu

1 sada;
Odehnaný olej 20m3/hod, páry benzolu 21t/hod;
odháněč D900/D1800 x 21900 mm; integrovaná kolona ve spodní části regenerátor pracího oleje a zásobník dehtu;
Separátor DN1800-H10000mm
mat.SS

5/2015 11/2015

KOHÚT Třinec s.r.o., Třinec, ČR

Rozdělovač dehtového kondenzátu, pro Třinecké železárny, Třinec

Konstrukční dokumentace, dodávka zařízení

1 sada;
Š 3000mm, D 17200mm, H 2900/4500mm;
mat. CS;
atm;
100°C

15/2015 07/2016

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko

Integrovaný odháněč benzolu a integrovaný separátor benzolu, OK a potrubí PJ odháněče benzolu, pro JSW Koks, koksovna Radlin

1st realizační projekt vč. podkladů pro RP ost. profesí, návrh kolony, konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu

1 sada;
Odehnaný olej 90m3/hod, páry benzolu 21t/hod odháněč D1600/D2600 x 29400 mm, integrovaná kolona, ve spodní části regenerátor pracího oleje a zásobník dehtu;
Separátor 1 sada; D2400-H13500mm;
mat. SS, CS;
1,1 bar(a);
210°C

07/2016 07/2017

BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko

Integrovaný regenerátor pracího oleje, ocelové konstrukce, pro ArcelorMittal, koksovna Seremange, Francie

Konstrukční dokumentace, dodávka zařízení, účast při uvádění do provozu

1 sada;
D1200 x H 12000
mat.SS, ocelové konstrukce CS;
12 bar;
300°C

12/2016    2/2017 BIURO PROJEKTOW KOKSOPROJEKT Zabrze
Polsko
Akce „Benzolka – výměníky tepla“ v TŽ a.s., provoz VK-koksochemická výroba Projekt pro stavební povolení, dodávka dokumentace  1 sada ČSN