O společnosti

Ing. Karel Těšitel, MBA

Narozen v roce 1953. Absolvoval studium na VŠST Liberec – fakulta strojní, obor výrobní stroje a zřízení. Po ukončení vysoké školy nastoupil jako konstruktér ve společnosti ZVU Hradec Králové, později pracoval ve funkci vedoucího odboru projekce a konstrukce chemických zařízení. V roce 1997 byl pověřen vedením obchodní jednotky Engineering, absolvoval kurz MBA na Pražské mezinárodní manažerské škole The Manchester Metropolitan University a od roku 2000 vykonával funkci ředitele společnosti ZVU Engineering a.s. Od roku 2002 zastává funkci obchodně-technického ředitele.