O společnosti

Ing. Josef Sirový

Narozen v roce 1962. Absolvoval studium na VŠST Liberec – fakulta strojní, obor ekonomika a řízení spotřebního průmyslu. Po absolvování vysoké školy nastoupil do společnosti ZVU a.s. Hradec Králové. Zastával pozici odborného ekonoma, vedoucího odboru ekonomiky práce, ekonomického ředitele a ředitele dceřiné společnosti ZVU Capital a.s. V současnosti pracuje jako vedoucí oddělení správy majetku společnosti ZVU a.s.