O společnosti

Ing. Jiří Altmann

Narozen v roce 1957. Absolvoval studium na ČVUT Praha – fakulta strojní, obor energetické stroje a zařízení a VUT-SVVÚ - Ústav teorie a metod řízení provozu Brno. Po absolvování vysokoškolských studií nastoupil jako konstruktér ve společnosti ZVU Hradec Králové, kde od roku 1996 pracoval jako vedoucí odboru technická příprava projektů. Od roku 2000 pracoval jako vedoucí odboru technická příprava projektů společnosti ZVU Engineering a.s., nyní na pozici vedoucího technického odboru.