Reference

2011 Konvertor nitrózních plynů s kotlem

Konvertor nitrózních plynů s utilizačním parním kotlem ve výrobnách HNO3, zákazník Lovochemie a.s., resp. Synthesia a.s., výkon parního kotle 16t, resp. 14t, 25bar

Montáž spodní části zařízení

Konvertor s kotlem na provozní pozici