Kontakt

Společně proti korupci

 

Protikorupční e-mail pro skupinu ZVU: whistleblower@zvu.cz

Vaše poznatky nebo podezření na korupční jednání zaměstnanců ZVU Engineering a.s. (případně ZVU a.s. či ZVU Servis a.s.) můžete oznámit prostřednictvím tohoto kontaktu.

Pro úspěšné vyřízení Vašeho oznámení jsou důležité zejména následující informace:
· Identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání
· Podrobný popis (kdo, kdy, kde a jakým způsobem se korupčního jednání dopustil)
· Konkrétní poznatky a důkazy podporující Vaše podezření
· Kontaktní údaje na Vás, a to pro případ potřeby upřesnění informací uvedených v oznámení