Kariéra

Lidské zdroje

Cílem personální politiky společnosti je vytvořit stabilní tým kvalifikovaných pracovníků pro realizaci projektů dle specifických požadavků zákazníků.

Aktuální stav zaměstnanců je 28 osob, z toho 17 zaměstnanců absolvovalo vysokou školu a 9 střední. Průměrný věk je 40 roků. Znalost cizích jazyků - angličtiny, němčiny a ruštiny - je předpokladem pro realizaci zahraničních projektů.

Společnost považuje odbory za rovnocenného partnera v oblasti péče o zaměstnance, realizace sociálního programu a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Potvrzením vzájemného respektování obou sociálních partnerů je uzavření kolektivní smlouvy, která je klíčovým právním dokumentem, garantujícím nároky zaměstnanců ve výše uvedených oblastech. Kolektivní smlouva tak například zakotvuje právo zaměstnanců na stravování v areálu firmy s finančním příspěvkem zaměstnavatele, možnost rehabilitačních programů, nadstandardní odškodnění zaměstnanců při pracovních úrazech, participaci zaměstnavatele na zvyšování kvalifikace atd.

V rámci systému norem ISO společnost akcentuje zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců. Zaměstnanci se účastní zejména kurzů jazykových, dále kurzů z oblasti kvality, technických norem a dalších.

Speciální školení zaměstnanců se soustředí na aktivní znalost směrnic EU – PED 2014/68/EU a programů CAEPIPE – SST – Systems – Inc. USA AutoCAD Inventor a Plant 3D.

Mezi další vzdělávací programy patří školení o obchodních standardech a bankovních nástrojích mezinárodního obchodu, autorizace pro činnost v investiční výstavbě a MBA kurzy.

Průměrná doba trvání pracovního poměru činí 13 roků.