Kariéra

Donátorský program

Přispěvky společnosti na vybrané kulturní, sociální, sportovní a humanitární účely v r. 2014

V rámci donátorského programu naše společnost přispívá na vybrané kulturní, sociální, sportovní a humanitární účely.

ZVU Engineering a.s. prostřednictvím generálního ředitele Ing. Pavla Simajchla poskytla v měsíci září 2014 finanční dar Nadaci Východočeská onkologie. Posláním Nadace Východočeská onkologie je podpora a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a podpora výzkumu s cílem zlepšení léčebných výsledků Kliniky radiologie a onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v celém východočeském regionu. ZVU Engineering a.s. působí již několik let jako generální sponzor této nadace.

Dále naše společnost poskytla v měsíci říjnu 2014 sponzorský dar šachovému oddílu regionálního spolku Lípa a v neposlední řadě též sponzorský dar p. Šléglovi, organizátoru koncertů vážné hudby v chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové, a to v měsíci květnu 2014.