Aktuality

Vestavby kotlů N30A/B výrobny KD 2

Nové vestavby kotlů N30A/B výrobny kyseliny dusiční KD 2, Duslo Šaľa, Slovensko

 

V měsíci srpnu 2016 naše společnost předala v řádném termínu a kvalitě dílo v rámci investiční akce „2271 Výměna vestaveb kotlů N30a a N30b“ pro výrobnu Kyseliny dusičné 2, Duslo Šaľa, Slovensko.
V rozsahu naší dodávky byl návrh, tepelný, hydraulický, procesní a pevnostní výpočet, konstrukční dokumentace, výroba, dodávka, montáž a zkoušky nových vestaveb stávajících kotlů N30A/B a nového ekonomizéru N11 na provoze Kyselina dusičná 2 pro zvýšenou kapacitu 820t HNO3/den.

Vestavby kotlů N30A/B výrobny KD 2