Aktuality

Pokusné jednotky UniCRE

2016 - Pokusné jednotky pro program UniCRE, 9 sad
2020 - Pokusná jednotka simulace dvoustupňového hydrokrakovacího procesu pro program UniCRE, 1 sada

 

V měsíci červnu 2016 jsme dokončili postupné předávání 9 experimentálních jednotek do nově budované Pokusné základny Výzkumně vzdělávacího centra Unipetrolu v rámci programu UniCRE. Pokusná základna je umístěna v areálu Chempark v Litvínově - Záluží.
Předmětem dodávky byly experimentální jednotky, sestavené z dávkovacích čerpadel surovin, katalytických průtočných reaktorů a separačních prvků, propojených potrubními větvemi. Jednotky jsou vybavené prvky MaR vstupních plynných a kapalných médií, dále monitoringem složení plynných a kapalných výstupních médií. Pokusné jednotky jsou schopny variabilního využití pro testování rafinérských, petrochemických i dalších procesů, katalyzátorů a dalších procesních surovin a jsou parametrově shodné s výrobou v areálu Chempark. Technologická zařízení jednotek jsou navržena na následující provozní parametry: tlak cca od 10 do 200 bar, teploty od 20 do 500°C.

Každá experimentální jednotka je vybavená autonomním řídícím systémem

Dále, v roce 2020 naše společnost dodala Hydrokrakovací testovací jednotku pro simulaci dvoustupňového hydrokrakovacího procesu a výzkum vlivu podmínek, surovin a aktivity katalyzátorů apod. na proces hydrokrakování. Experimenty budou probíhat v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, a to včetně dlouhodobého testování v řádu přibližně týdnů až 6-12 měsíců.

Pokusné jednotky UniCRE