Aktuality

Oslava 150. výročí

Oslava 150. výročí tradice strojírenské výroby v Hradci Králové.

Naše společnost ZVU Engineering a.s. slaví v letošním roce 150. výročí založení tradice strojírenské výroby v Hradci Králové. Pro připomenutí tohoto významného výročí byla vydána pamětní medaile.

Právní předchůdce naší dnešní společnosti byl založen roku 1869 v Hradci Králové pod názvem První česká akciová strojírna. Již o čtyři roky později, v roce 1873, společnost získala pro svůj další rozvoj německý a švýcarský kapitál, což vedlo k dalšímu rychlému rozvoji mezinárodního podnikání společnosti a také ke změně jejího názvu na Strojírna Märky, Bromovský a Schulz.  Tato strojírna se brzy stala jednou z nejvýznamnějších strojírenských firem v Českém království a tehdejší celé Rakousko-uherské monarchii. Celé toto dynamické období vzniku a rozvoje společnosti připomíná rubová strana medaile, která odkazuje na slavnou návštěvu Jeho veličenstva císaře Františka Josefa I. ve Strojírně Märky, Bromovský a Schulz v Hradci Králové dne 9. června 1880. Zobrazuje část slavobrány, která císaře vítala při jeho tehdejší návštěvě. Nápis na slavobráně obsahuje heslo Habsburků „Viribus Unitis“, tedy „Spojenými silami“.

 

 

Oslava 150. výročí