Aktuality

Odháněč benzolu do koksovny Radlin

Odháněč benzolu integrovaný s regenerátorem a sborníkem pracího oleje

 

V měsíci červenci 2016 naše společnost dodala v řádném termínu a kvalitě na stavbu aparáty a ostatní dodávky pro polského zákazníka Koksoprojekt Zabrze do koksovny Radlin společnosti JSW Koks, Polsko.
V rozsahu naší dodávky byl prováděcí projekt PJ Odháněče, návrh stripovací části odháněče, výroba a dodávka odháněče benzolu integrovaného s regenerátorem a sborníkem pracího oleje, integrovaného separátoru benzolu a odloučené vody, prefabrikovaných potrubních dílů, částečně montovaných do skidů v dílně, dále též ocelových konstrukcí a provedení technického dozoru nad montáží zařízení. 

Odháněč benzolu do koksovny Radlin