Aktuality

Jednotka adiabatické nitrace

Nová jednotka adiabatické nitrace v BC-MCHZ Ostrava

 

Ke konci roku 2021 jsme předali zákazníkovi z BC-MCHZ Ostrava do užívání novou jednotku adiabatické nitrace s kapacitou 120 kt/rok. V rámci celkové investiční akce v BC-MCHZ naše společnost realizovala jako vyšší dodavatel EPC1 stavební objekt SO100 s provozním souborem technologie PS100 - viz obr. Doba výstavby 2019-2021. Dokumentaci BDEP zpracovala kanadská společnost NORAM Engineering and Constructors Ltd.

Jednotka adiabatické nitrace