Aktuality

Dodávka denitrační kolony

2016 - Nová denitrační kolona na výrobně kyseliny dusičné KD5 v Lovochemii a.s., Lovosice
2021 - Nová denitrační kolona na výrobně kyseliny dusičné v Synthesia a.s., Semtín

 

V měsíci říjnu 2016 jsme k plné spokojenosti zákazníka z Lovochemie a.s. předali denitrační kolonu v rámci realizace akce „Nová denitrační kolona na výrobně KD5“.
V denitrační koloně dochází k odstranění rozpuštěných NOx a k oxidaci kyseliny dusité HNO2 protiproudně sekundárním vzduchem. Tomuto procesu se rovněž říká bělení produkční kyseliny.
V rozsahu naší dodávky byl návrh kolony, její dodávka do provozu výrobny kyseliny dusičné KD5, instalace na místo původní kolony a napojení na potrubní systémy. Na stripovací účinnost kolony (obsah kyseliny dusité ve vybělené kyselině) jsme poskytli zákazníkovi garance. V rámci garančního měření byl v odebraném vzorku kyseliny stanoven obsah kyseliny dusité 0,0075 mg/l. Zákazník kvitoval, že účinnost nové kolony je cca 5x vyšší než byla účinnost původní kolony.

Dále, na jaře roku 2021 jsme dodali v rámci investiční akce Modernizace denitrační kolony ap. 58“ denitrační kolonu zákazníkovi do Synthesia a.s., Semtín. Na stripovací účinnost kolony (obsah kyseliny dusité ve vybělené kyselině) jsme rovněž poskytli zákazníkovi garance. V rámci garančního měření byl v odebraném vzorku kyseliny stanoven obsah kyseliny dusité 0,001 mg/l. Zákazník kvitoval, že účinnost nové kolony je o celý řád vyšší než byla účinnost původní kolony.

Dodávka denitrační kolony