Aktuality

Dodavatelská činnost společnosti v roce 2017

Stěžejní dodávky ZVU Engineering roku 2017

 

V měsíci srpnu 2017 naše společnost po úspěšných komplexních zkouškách předala v řádném termínu a kvalitě zákazníkovi z Explosie a.s., Pardubice dílo v rámci realizace investiční akce Úprava technologie v objektu B-315. V rozsahu naší dodávky bylo dopracování prováděcího projektu, výroba, dodávka a montáž strojů a zařízení, potrubí, ocelových konstrukcí a nové části ASŘTP, provedení vedení montáže a technického dozoru při montáži zařízení.  

V měsíci září 2017 jsme zákazníkovi z BC-MCHZ Ostrava s.r.o. v rámci investiční akce T/004/17 Zajištění spolehlivosti výroby vodíku“ provedli rekonstrukci tepelných výměníků vertikální části spalinové cesty Výrobny vodíku č.1.  Akce v rozsahu zpracování projektové dokumentace, dodávky, montáže a účasti při uvedení do provozu spočívala ve výměně konvekčních modulů ohřívačů procesního plynu a přehříváku páry dodaných z dílny vcelku ve vyzděném stavu včetně instalovaných tlakových částí.

V neposlední řadě jsme v měsíci listopadu 2017 do stávajícího provozu v rámci investiční akce LZ Draslovka a.s. Kolín s názvem "Intenzifikace výroby HCN" dodali provozní jednotku nového reaktoru HCN s utilizačním kotlem. Modernizací výroby došlo ke zvýšení účinnosti a spolehlivosti celého zařízení. V souvislosti s modernizací byla v rámci stavby realizována dodávka a montáž nových strojů a zařízení, včetně jejich potrubního propojení a zároveň byla realizována dodávka technologických ocelových konstrukcí. 

Doprovodné foto viz /cz/reference/fotogalerie-dodavek/2017-dodavky/

Ostatní realizované dodávky roku 2017 viz stránka Ostatní reference a přehledy referencí dle jednotlivých oborů /cz/reference/dalsi_reference/

 

Dodavatelská činnost společnosti v roce 2017