Aktuality

Podpora Nadace Východočeská onkologie

Finanční dar Nadaci Východočeská onkologie

 

V rámci donátorského programu naše společnost přispívá na vybrané kulturní, sociální, sportovní a humanitární účely. V tomto roce byl mj. z naší strany Nadaci Východočeská onkologie poskytnut finanční dar a počítá se s pokračováním této podpory i v budoucnu.

Posláním „Nadace Východočeská onkologie“ je podpora a pomoc při zavádění nových léčebných a diagnostických metod a podpora výzkumu s cílem zlepšení léčebných výsledků Kliniky radiologie a onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové a v celém východočeském regionu.

 

Podpora Nadace Východočeská onkologie